Остало :: Новости


Писмо Дејана Мировића Теодору Мерону

Писмо у форми обавештења/упозорења мр Дејана Мировића, правног саветника проф. др Војислава Шешеља упућено председнику Суда Теодору Мерону поводом инцидента од 3. јануара када је Управа затвора спречила др Шешеља да поднесе Приговор на одлуку Секретаријата председнику Суда.

ОБАВЕШТЕЊЕ/УПОЗОРЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИКУ МКСЈ
Судији Теодору Мерону

Обраћам вам се у својству правног саветника проф. др Војислава Шешеља у предметима бр. ИТ-03-67. и бр. ИТ-03-67-Р77.3.

Повод за моје обраћање је незабележен скандал који се десио у Притворској јединици УН при МКСЈ 3. јануара 2012. године. Тог дана је проф. др Војислав Шешељ на груб начин од стране запослених у Притворској јединици УН при МКСЈ, спречен да вам се писмено обрати и да вам изнесе чињенице о нарушавању његових људских права. Тачније, проф. др Војислав Шешељ је спречен да вам тог 3. јануара 2012. године, (или првог радног дана у овој години), упути писмо/протест у вези са понашањем Секретаријата МКСЈ и кршењем његових људских права. Тачније, запослени у Притворској јединици УН су одбили да се фотокопира писмо/протест и на тај начин су спречили његово слање вама.

Забринутост изазива чињеница да се то дешава на почетку вашег другог мандата као председника МКСЈ. Тачније,особље у притворској јединици МКСЈ које је спречило проф. др Војислава Шешеља да вам упути писмо/протест је тог 3. јануара 2012. године прекршило више правних аката и правила. На пример, одбијањем да вам пошаљу писмо су прекршили Кућни ред за притворенике од априла, 1995. (измењен и допуњен јуна 1995) у којем се притвореницима гарантује: „Током боравка у Притворској јединици имате право да примате и шаљете писма и осталу кореспонденцију, под условом да вам, на захтев тужиоца Суда, нису наметнута органичења у том погледу“.

У контексту овог правила из Кућног реда за притворенике од априла, 1995. вам као председнику МКСЈ и као најодговорнијој особи за рад Суда, постављам (јасно и конкретно) питање и тражим од вас да ми одговорите у складу са Правилником о поступку и доказима МКСЈ и Статутом МКСЈ: Да ли постоји нека тајна и још необјављена забрана коресподенције проф. др Војислава Шешеља? Ако постоји, ко је донео ту забрану, и да ли сте ви лично, као најодоговорнија особа у МКСЈ упознати са том тајном и квазиправном забраном? У супротном , ако не постоји таква забрана, јасно је да се ради о пуком иживљавању и малтетирању проф. др Војислава Шешеља од стране запослених у Притворској јединици МКСЈ. Или, иживљавању које ви треба да спречите. Да ли запослени тако поступују због личне охолости или због налога из Секретаријата МКСЈ, посебно је питање које би управо ви требало да истражите као најодговорнија особа у МКСЈ.

Такође, овакво скандалозно поступање запослених у Притворској јединици УН при МКСЈ према проф. др Војиславу Шешељу од 3. јануара је у супротности и са Правилником о притвору особа које чекају суђење или жалбени поступак пред Међународним судом или су из неког другог разлога притворене по овлашћењу овог суда (од 21. јула 2005. године). Тачније, у правилу 58. Правилника о притвору особа које чекају суђење или жалбени поступак пред Међународним судом или су из неког другог разлога притворене по овлашћењу овог суда, испод наслова „Права притвореника“ се наводи да притвореници имају право да комуницирају са свим особама с којима имају легитиман интерес да буду у контакту. У том контексту, више је него јасно председниче МКСЈ, да сте управо ви особа са којом проф. др Војислав Шешељ има легитман интертес да буде у контакту.

Такође, и правилу 82. већ поменутог Правилника о притвору особа које чекају суђење или жалбени поступак пред Међународним судом или су из неког другог разлога притворене по овлашћењу овог суда, наводи се и да сваки притвореник може слободно комуницирати са надлежним инспекцијским ораганом. У том контексту, јасно је да сте ви као најодговорнија особа у МКСЈ једна врста инспекцијског органа и за Притворску јединицу УН при МКСЈ. Тачније, не можете негирати правну (и фактичку везу) између МКСЈ и Притворске јединице УН при МКСЈ. То би било бесмислено као када би неко негирао нексус између предмета бр. ИТ-03-67. и бр. ИТ-03-67-Р77.3. На такав логичан закључак (и вашу одговорност у овом случају) упућују и правила из Правилника о поступку и доказима МКСЈ. На пример, у правилу 19(А) Правилника о поступку и доказима се наводи да: „Председник координира рад судских већа и надзире рад Секретаријата, те врши све друге функције које су му поверене Статуом и Правилником“. Дакле, те (напред наведене) друге функције обухватају и надзор над радом Притворске јединице УН при МКСЈ.Такође,у правилу 24(5) Правилника о поступку и доказима МКСЈ се уређује рад пленараних седница и надлежности судија који учествују у тим седницима као и сазивање седница од стране председника МКСЈ. Прецизније, у том правилу 24(5) наводи да судије „утврђују или надзиру услове притвора“. Дакле, ви сте као судија који председава пленарним седницима у складу са правилом 24(5) Правилника о поступку и доказима МКСЈ одговорни за поступање запослених у Притворској јединици УН при МКСЈ. Нема никаве сумње у то. Зато сте дужни да спречите поступање попут онога од 3. јануара 2012. године.

Такође, као судија који је већ био председник МКСЈ у једном мнадату, али и као судија који је био члан жалбених већа у случају Шешељ, упознати сте са процесима који се воде (или су се водили) против проф. др Војислава Шешеља пред МКСЈ. У том контексту сигурно знате да се ради о случају који изазива светску пажњу. Нажалост, у негативном смислу, због дужине трајања притвора, кршења људских и процесних права, и бројних злоупотреба од стране судија, Секретаријата и особља Притворске јединце УН при МКСЈ. И све те негативне појаве трају годинама. И то сигурно знате. Уосталом, о томе је било речи и на седници Савета безбедности УН од 7. децембра 2011. године када сте подносили извештај о раду МКСЈ. Тада је представник једне сталне чланице Савета безебдности УН изнео бројне примедбе у вези МКСЈ када се радило о случају Шешељ. Нема потребе да вас подсећам на то, присуствовали сте седници. У том смислу, у својству правног саветника проф. др Војислава Шешеља у предметима ИТ-03-67. и ИТ-03-67-Р77.3, али и као магистар правних наука, сматрам и да је и 3. јануара 2012. године прекршен Статут МКСЈ. Пре свега, став 1. члана 21. Статута МКСЈ, у којем се наводи да су су све особе равноправне пред МКСЈ. Или, неприкладно и скандалозно поступање особља МКСЈ тог 3. јануара 2012. године, тачније спречавање упућивања писма/протеста, показује да проф. др Војислав Шешељ није равноправан пред МКСЈ и да се у његовом случају крши став 1 члана 21. Статута МКСЈ. Ви као председник МКСЈ морате да станете на пут таквој пракси.

Такође, ви сте за време претходног мандата, 14. новембра 2005. године, донели Упуство о процедури за преглед писмених поднесака опсценог или на било који начин увредљивог садржаја. Писмо/протест које је вама проф. др Војислав Шешељ упутио 3. јануара 2012. године не спада под област коју регулише Упуство о процедури за преглед писмених поднесака опсценог или на било који начин увредљивог садржаја. Дакле, и тај разлог отпада као оправдање за охоло понашање особља Притворске јединице УН при МКСЈ.

Коначно, ви сте, као председник МКСЈ, на почетку свог другог мандата, пред Саветом безбедности УН у децембру 2011. године изнели неколико тврдњих које су у супротности са догађајима од 3. јануара 2012. године. Говорили сте пред Саветом безбедности УН 7. децембра 2011. године о „мрачним временима“ после и уочи распада СФРЈ, и о наводној улози МКСЈ која је „изменила свет“ у контексту „привржености међународне заједнице правди – најплементијием идеалу човечанства“ .

Али, како је могуће да ви као председник МКСЈ, или Суда који је наводно изменио свет након мрачних времена, (и то ни мање ни више, него у контексту најплементијег идеала човечанства – правде), дозвољавате грубо малтетирање притвореника са најдужим стажом на европском континету и то на почетку вашег другог мандата, као што се десило 3. јануара 2012? Да ли се безобзирно поступање особља Притворске јединице УН при МКСЈ уклапа у ваше твдње изречене пред Саветом безбедности УН 7. децембра 2011. године? Мислим и да ви председниче МКСЈ, знате одговор на то питање. Тачније, сматрам као правник који већ годинама присуствује незабележеном и мучном малтетирању проф. др Војислава Шешеља од стране Секретаријата МКСЈ и особља Притворске јединице УН, да се догађаји од 3. јануара 2012 . године не уклапају у вашу (идеалну) слику МКСЈ коју сте изнели на почетку вашег другог мандата 7. децембра 2011. године пред Саветом безбедности УН. Зато сте, председниче МКСЈ, дужни да реагујете на скандалозне догађаје од 3. јануара 2012. године. На такво поступање вас не обавезује само ваш други мандат започет 17. новембра 2011. године већ и (као што је истакнуто) Кућни ред за притворенике од априла, 1995, Правилник о притвору особа које чекају суђење или жалбени поступак пред Међународним судом или су из неког другог разлога притворене по овлашћењу овог суда од 21. јула 2005. године, Правилник о поступку и доказима МКСЈ, и коначно, Статут МКСЈ.

У том контексту, користим ову прилику да истакнем да ћу у својству правног саветника проф. др Војислава Шешеља, обавестити о претходно изнетим чињеницама, и представнике једне сталне чланице Савета безбедености УН. Сматрам и да они као део органа који контролише рад МКСЈ, морају да буду упознати са скандалозним догађајима од 3. јануара 2012. године.

С поштовањем,
Мр Дејан Мировић
Правни саветник проф. др Војислава Шешеља
у предметима бр. ИТ-03-67. и бр. ИТ-03-67-Р77.3


Прочитајте коментаре (0) | Пошаљите коментар | Штампање

Видео записи

Најновији видео записи

1. Нови захтев за наметање браниоца

2. Шешељ - Ово је де факто кафкијански процес

3. Шешељ учи Маркусена како се користе пресуде

Архива видео записа

< Септембар `14

НПУСЧПС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Адреса у Хагу

Dr Vojislav Seselj
UN Detention
Pompstationsweg 32
NL-Scheveningen
(The Hague)
Unt Post 87810
NL-2508 The Hague
Holand

Контакт

info@vseselj.com

Претрага
Шешељ на Интернету