Стоп Хагу :: Конференције


Конференција за медије проф. др Војислава Шешеља, 8. октобар 2015.

ВИДЕО - Конференција за медије проф. др Војислава Шешеља, 8. октобар 2015. године

Проф. др Војислав Шешељ: Добар дан.

Даме и господо, данас отварамо нову аферу која ће уздрмати темеље садашњег напредњачког режима, а мора довести до тога да у затвор оду челници досманлијског режима, који су потписали уговор о заједничком инвестиционом улагању са „Фиат групом аутомобили“. То је тај уговор. Чува се у сефу као најстрожа државна тајна, а за српске радикале у овој земљи тајни никад није могло бити. Зашто се то чува као тајна? Сад ћу вам дати основне податке.

Фабрика „Фиат аутомобили Србија, д.о.о“ уписана је у регистар АПР-а 14. октобра 2008. године, као привредно друштво у власништву италијанске фирме (66, 67 процената) и Републике Србије (33,33 процента), са укупним капиталом од 304,5 милиона евра, од чега је капитал Републике Србије 101,5 милион евра.

Уговор и бројна пратећа документа сачинили су Млађан Динкић у име Владе Србије и Маркионе у име „Фијата“. Од 500 милиона евра кредита за изградњу нове фабрике у Крагујевцу, узетог од Европске банке, Република Србија је дала гаранцију за 169,5 милиона евра.

Држава је уговорила и бројна друга државна давања. Државна давања односе се на подстицаје одобрене Друштву у складу са одредбама Допуњеног и измењеног уговора о заједничком инвестиционом улагању закљученог 23. децембра 2009. године између Владе Републике Србије, „Фиат груп СПА Италија“ и Друштва и Протокола о затварању између страна од 29. децембра 2009. године, након чега је друштво отпочело оперативну фазу.

Друштво је у складу са уговором и подстицајним планом стекло право на подстицајну меру од 10.000 евра за сваког запосленог, што је укупно више од 35 милиона евра из буџета Републике Србије. Десет хиљада евра за сваког запосленог! Замислите да су тим радницима дали по 10.000 евра, колико су они могли да буду успешнији да се снађу, а да не терете државу даљим обавезама које су на један криминални начин преузете.

Поред овога, друштво има и низ других погодности.

Прво, Друштву се из буџета уплаћују доприноси који се плаћају за све запослене из бруто зарада и на терет послодавца (пензијско и здравствено осигурање, допринос за незапослене, као и порез на зараде) и то за период од 10 година. Надам се да сте разумели. Држава из свог буџета даје „Фијатовој фабрици аутомобила Србија“ онолику суму новца колику та фабрика мора сваког месеца да уплаћује држави на име пореза и доприноса на плате. Значи, држава им унапред врати паре да би они то уплатили и да би испало кроз ту званичну књиговодствену евиденцију да „Фијат“ плаћа порезе и доприносе на плате. То је директна крађа новца из буџета.

Друго, Друштво је ослобођено плаћања пореза на добит у трајању од десет година од прве фискалне године у којој је остварена опорезива добит.

Треће, Друштво је ослобођено пореза на непокретности за спровођење урбанистичког плана, пореза на приказивање заштитног знака и других пореза и доприноса из надлежности локалне самоуправе.

Четврто, Друштву се обезбеђују субвенције за инвестиције.

Пето, Друштву су обезбеђене уштеде на кредиту одобреном од стране власника удела.

Шесто, Друштво добија одговарајућу помоћ за обуку запослених и то им држава плаћа.

Седмо, Друштво је изузето од плаћања пореза на лична примања.

Осмо, Друштву су обезбеђене подстицајне субвенције одобрене по принципу старо за ново.

Девето, Друштву је обезбеђено смањење цене енергије, као и други уговорени подстицаји и давања. За грађане Србије постоји једна цена енергије, коју непрекидно повећавају, ко не може да плати искључују му струју, туже се са њим и чак исељавају људе из станова и кућа, које падају под судску заплену, ако нису платили одређену суму новца на име испоручене електричне енергије. То за „Фијат“ не важи. Њему је цена енергије привилегована.

Све погодности и давања уговорени су са Владом Републике Србије. Ви се сећате ко је тада био председник владе и ко је тада био на власти у Србији. Председник владе је био онај несрећни Цветковић, али је главни властодржац у Србији био Борис Тадић, познати криминалац и тајкун, који због овога мора хитно у затвор, иначе ће челници садашњег напредњачког режима бити одговорни за прикривање и заташкавање тешких кривичних дела.

Даље, у складу са Уговором, а у вези са планом реструктурирања имовине које ће предузети Друштво биће им надокнађено до 75 милиона евра из буџета Републике Србије.

Одложни приход у износу од 4.056.899.000 динара односи се на износ од 50.000.000 евра бесповратног готовинског давања, примљеног од Владе Републике Србије у складу са уговором.

У складу са такозваним Подстицајним планом Владе Републике Србије исплаћен је износ од седам милиона евра трошкова, који је Друштво направило у корист добављача за развој унутрашње инфраструктуре у „Супер-парку“ у оквиру погона Друштва у крагујевачком насељу Грошница.

На име обуке сваког запосленог друштву се исплаћује по 1.000 евра. Дакле, запосле одређен број радника и одмах држава обрачунава и наводне трошкове обуке тих радника и то се фирми исплаћује.

Друштво је започело изградњу нове фабрике у јулу 2011. године. Изградња фабрике је финансирана кредитом. Кредит Европске банке од 500 милиона евра је у питању. Влада Републике Србије дала је гаранцију по траншама Ц и Д тог кредита за износ од 169,6 милиона евра и годишње из републичког буџета, по том основу, враћа главницу у износу од 31,25 милиона евра.

Очигледно је да Друштво „Фијат аутомобили“ није способно за самосталну егзистенцију.

У 2013. години „Фијат“ је остварио укупан приход од продаје производа у износу од 165,7 милијарди динара, од чега извозом 162,1 милијарде динара или 97,8 одсто, док је продаја аутомобила на домаћем тржишту била 3,6 милијарди или 2,2 одсто. Остали приходи остварени од продаје робе и услуга су износили 2,3 милијарде динара, тако да је укупан приход од продаје производа, робе и услуга остварен у износу од 168 милијарди динара.

Подаци су за 2013. годину зато што АПР за ово предузеће није још објавио резултате.

Приходи остварени по основу државних давања износили су у тој години 3,3 милијарде динара.

Трошкови директног материјала у 2013. години износили су 141,8 милијарди динара или, од укупног прихода оствареног продајом производа, 86 одсто. Уговором Владе Републике Србије и „Фијата“ није предвиђена никаква обавеза уградње делова и компоненти са домаћег тржишта, чак ни ауто-гума из Пирота. Једини део који се израђује у Србији је дизалица, која није саставни део аутомобила и израђује се у Деспотовцу. Дакле, дизалица као приручно средство, у случају да треба мењати гуму, скидати точак и слично.

У погледу формирања цена увозних делова и компоненти домаћи партнер нема уговором предвиђен никакав удео. И од овако мале разлике у цени, од 14 одсто, односно 23 милијарде динара, половина одлази на амортизацију, док други, претежан део одлази на нето зараде запослених и друге режијске трошкове. На обиму производње од 117.000 аутомобила у 2013. години остварена је нето добит од само 1,1 милијарде динара, или око 0,60 одсто од укупног прихода.

До 2012. године исказан је кумулативни губитак у пословању од 8,8 милијарди динара на приход од 37 милијарди динара. То значи да са тако ниским нето добитком до краја уговореног периода тај губитак никако не може да се нивелише. Да није уговорених субвенција и државних подстицаја, друштво би пословало са сталним губицима.

Капацитет новоизграђене фабрике је 300.000 аутомобила годишње. У 2013. години произведено је 117.000, а у претходној години око 100.000 аутомобила.

Уговор о заједничком улагању истиче 31. децембра 2018. године. Тим уговором предвиђен је рок од 10 година. Значи утврђен је рок, а не и обавеза производње 1,5 до два милиона аутомобила укупно.

Државни подстицаји утврђени су фиксно, а обим производње препуштен је у целости другој страни. Другој страни препуштено је и утврђивање увозних цена делова и компоненти, те утврђивање продајних цена. Зато је разлика у цени само 14 одсто.

Укупан годишњи приход у 2012. години био је само 37 милијарди динара, у 2011. 7,2, а у 2010. години 10,2 милијарде динара.

Од закључења овог штетног уговора до данас именована су четири председника Надзорног одбора.

Уговором је предвиђено да у Надзорном одбору друштва пет чланова именује италијански партнер, а два Влада Републике Србије.

Честе промене наших представника у Надзорном одбору јасно указују да у пословању овог друштва има већих унутрашњих проблема.

За три године променила су се четири председника Надзорног одбора: Александар Љубић, Јуриј Бајец, Синиша Мали и сада Данило Цицмил.

Експертски тим Српске радикалне странке утврдио је да ово није никакав велики извозни посао како се у јавности представља, већ је ово чисти извоз Италије, у транзиту преко Србије.

Оваквим уговором подрива се економска моћ земље, а то је једно од најтежих кривичних дела.

Српска радикална странка захтева да се одмах покрене истрага и да се сви кривци за склапање овако штетног уговора изведу пред лице правде и казне строго у складу са законом, а ми користимо ову прилику да обавестимо и институције Европске уније какав привилеговани третман има „Фијат“ у Србији, на штету српског народа и свих грађана Србије, а што представља и нелојалну конкуренцију другим фирмама из Европске уније, што је по њиховим прописима апсолутно недозвољиво и то је један од главних разлога што се овај уговор држи у тајности, дакле, да би се сакрио од контролних органа Европске уније и са друге стране, да би се сакрио од грађана Србије, да би могли да лажу грађане Србије како „Фијат“ доноси велику корист, како је главни извозник из Србије, како „Фијат“ крчи путеве изласка из економске кризе, а заправо „Фијат“ је врећа без дна у коју се непрекидно сипају огромне количине новца из републичког буџета Србије. „Фијатова фабрика аутомобила у Крагујевцу“ је воденични камен око врата српске економије.

Изволите, ако ви имате неко питање?

Наш економски експертски тим наставља своја истраживања и ми ћемо вас редовно на конференцији за штампу о њиховим резултатима обавештавати, као што смо то и до сада чинили.

Српска радикална странка ће на предстојећим изборима инсистирати, пре свега, на економским и социјалним темама на којима су све власти од 5. октобра до данас падале на испиту. Раније смо имали бомбардовање, имали смо санкције, блокаде, цепање државне територије, а сад имамо на делу нешто што је још теже од тога.

Имате ли неко питање? Ако немате, значи да је све било јасно. Хвала вам.


Прочитајте коментаре (0) | Пошаљите коментар | Штампање

Видео записи

Најновији видео записи

1. Нови захтев за наметање браниоца

2. Шешељ - Ово је де факто кафкијански процес

3. Шешељ учи Маркусена како се користе пресуде

Архива видео записа

< Септембар `14

НПУСЧПС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Адреса у Хагу

Dr Vojislav Seselj
UN Detention
Pompstationsweg 32
NL-Scheveningen
(The Hague)
Unt Post 87810
NL-2508 The Hague
Holand

Контакт

info@vseselj.com

Претрага
Шешељ на Интернету